Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Berikut adalah buku-buku  terbitan lama, dikategorikan seperti berikut: 

1. Set peperiksaan dan latihan (UPSR, PMR, SPM & JQAF)

Latihan Intensif Bahasa Arab

Latihan Intensif Bahasa Arab
Komunikasi Tingkatan 1
Komunikasi Tingkatan 2
   
   
Latihan Intensif Bahasa Arab
Latihan Intensif
Komunikasi PMR
Bahasa Arab Komunikasi PMR
   
   
Himpunan Contoh Karangan PMR
Himpunan Contoh Karangan
SPM, SMA, STPM & STAM
   
   
Panduan Balaghah SPM
Panduan Qawaid SPM 1
 
   
Panduan Qawaid SPM 2
   
   
   
   
2. Set buku cerita  
Bagi menguasai Bahasa Arab dengan lebih berkesan, pelajar perlu membina dan memperkayakan diri dengan perbendaharaan kata baru. Untuk itu, buku-buku ini mempersembahkan cerita teladan Kancil sebagai bahan bacaan ringan di samping menyediakan makna dan latihan untuk pelajar menguasai perkataan-perkataan dan struktur ayat. Set QAMAR ini disusun oleh Ustaz Lutfi B. Hassan, bekas pensyarah di Pusat Bahasa, Pusat Matrikulasi UIA dan kini bertugas sepenuh masa sebagai jururunding/motivator Pintar-Arab Al-Madani.
   
Tali Pinggang Raja Hutan
Hakim di antara Kerbau dan Buaya
   
   
Kancil Membilang Buaya
Gong Raja Hutan
   
   
   
   
3. Set kamus  
Rangkaian empat buah kamus (Kamus Istilah-istilah Terpilih, Kamus 100 Tasybih dan Panduan Kata-kata Hikmah & Perumpamaan Bahasa Arab) yang membantu pelajar menambahkan perbendaharaan kata untuk tujuan pembacaan atau karangan. Ia juga dapat membantu persediaan pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan SPM/PMR.
   
Kamus 100 Tasybih Balaghah Arab
Kamus Istilah-Istilah Terpilih
   
   
Kamus Jama' Taksir
Panduan Mudah Merujuk Kamus
   
   
Panduan Kata-kata Hikmah
dan Perumpamaan Bahasa Arab
   
   
   
   
4. Set Nahu  
   
Asas-asas Penting Bahasa Arab
Kaedah Ringkas Bahasa Arab

 

Sila klik gambar buku untuk paparan yang lebih besar dan penerangannya.