Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Latihan Intensif Bahasa Arab Komunikasi Tingkatan 2

Buku kerja ini diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan guru untuk membuat latihan di dalam kelas. Terbahagi kepada tiga bahagian: kefahaman, kemahiran bahasa dan karangan. Pepatah Arab dan makna beberapa perkataan disediakan bagi menambah penguasaan mufrodat pelajar. Jawapan untuk semua latihan juga disediakan bagi membantu menyemak latihan.