Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Himpunan Contoh Karangan SPM, SMA, STPM & STAM

Buku yang menghimpunkan contoh-contoh karangan merangkumi pelbagai jenis karangan dan surat berpandukan format dan gaya bahasa yang sesuai dengan peperiksaan SPM,SMA, STPM & STAM. Turut disertakan panduan mengarang secara ringkas sebagai panduan pelajar memulakan dan memperkembangkan tajuk dan isi karangan. Bagi mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata pelajar, terjemahan kepada perkataan-perkataan sukar turut disediakan.