Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Latihan Intensif Bahasa Arab Komunikasi PMR

Buku kerja ini diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan guru untuk membuat latihan di dalam kelas bagi menghadapi PMR. Terbahagi kepada enam bahagian utama: kefahaman, mengisi tempat kosong, menyusun perkataan, mengubah struktur ayat, terjemahan dan karangan. Jawapan untuk semua latihan juga disediakan bagi membantu menyemak latihan yang telah dibuat.