Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Himpunan Contoh Karangan PMR

Buku yang menghimpunkan contoh-contoh karangan merangkumi pelbagai jenis karangan dan surat berpandukan format dan gaya bahasa yang sesuai dengan peperiksaan PMR. Turut disertakan panduan mengarang secara ringkas sebagai panduan pelajar memulakan dan memperkembangkan tajuk dan isi karangan. Bagi mempertingkatkan penguasaan perbendaharaan kata pelajar, terjemahan kepada perkataan-perkataan sukar turut disediakan.