Laman Utama
Terbitan Terkini
Terbitan Lama
Maklumat Syarikat
Hubungi Kami
Senarai Agen
Penulisan Dalam Akhbar
Borang Langganan

Kamus Jama' Taksir

Kamus pertama seumpamanya di Malaysia. Kamusi ini mengandungi lebih daripada 2000 perkataan Jama' Taksir dan turut diterjemahkan kepada Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Di samping itu, perkataan 'mufrad' dan 'muthanna' bagi perkataan-perkataan Jama' tersebut turut disediakan. Dengan kamus ini, perkataan-perkataan Jama' yang sukar ditemui di dalam kamus biasa akan mudah ditemui.