Laman ini memudahkan sebarang pencarian anda di dalam internet. Anda hanya perlu menaipkan apa yang di cari dalam Google Safe Search.
Kami juga mencadangkan kepada anda beberapa laman web terpilih yang patut anda lawati.

Google

Al-Islam.Com - http://www.al-islam.com/mal

Portal Islam dalam Bahasa Melayu. Sumber maklumat fiqh dan aqidah serta isu-isu semasa umat Islam.

Muslim Internet Directory  - http://www.2muslims.com

Portal Islam dalam Bahasa Inggeris. Padat dengan maklumat-maklumat penting untuk setiap muslim.

Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniah - http://almaad.8m.com

Laman web rasmi Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniah . Patut dilayari oleh semua guru dan pelajar terutamanya yang beraliran Agama dan Bahasa Arab.

Portal Pendidikan Utusan - http://www.tutor.com.my

Portal Pendidikan yang membantu pelajar-pelajar, guru-guru mahupun ibu bapa dalam mengulangkaji pelajaran khususnya untuk menghadapi peperiksaan.

Sekolah.com - http://www.sekolah.com

Laman web yang menjadi medan pertemuan sekolah-sekolah di seluruh negara. Anda juga berpeluang mendaftarkan sekolah anda dan membina laman web sekolah anda secara percuma .

Laman Utama | Penubuhan Syarikat | Senarai Buku Terbitan Kami
| Set Qamar  | Set Peperiksaan | Terbitan 2004 | Laman Web Pilihan | Hubungi Kami

Hubungi kami:

Phone: 03- 6185 5693 / 6186 5424
Fax: 03-6187 1053
Email: al-madani-@lycos.com