LATIHAN INTENSIF BAHASA ARAB KOMUNIKASI TINGKATAN 1 - Wan Mohd. Zahari

Buku kerja ini diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan guru untuk membuat latihan di dalam kelas. Terbahagi kepada tiga bahagian: kefahaman, kemahiran bahasa dan imlak. Jawapan untuk semua latihan juga disediakan bagi membantu menyemak latihan.


KANDUNGAN

LATIHAN INTENSIF BAHASA ARAB KOMUNIKASI TINGKATAN 2 - Mohd. Ariffin Ali

Buku kerja ini diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan guru untuk membuat latihan di dalam kelas. Terbahagi kepada tiga bahagian: kefahaman, kemahiran bahasa dan karangan. Pepatah Arab dan makna beberapa perkataan disediakan bagi menambah penguasaan mufrodat pelajar. Jawapan untuk semua latihan juga disediakan bagi membantu menyemak latihan.

LATIHAN INTENSIF BAHASA ARAB KOMUNIKASI PMR - Mohd. Ariffin Ali

Buku kerja ini diterbitkan bagi memenuhi keperluan pelajar dan guru untuk membuat latihan di dalam kelas bagi menghadapi PMR. Terbahagi kepada enam bahagian utama: kefahaman, mengisi tempat kosong, menyusun perkataan, mengubah struktur ayat, terjemahan dan karangan. Jawapan untuk semua latihan juga disediakan bagi membantu menyemak latihan yang telah dibuat.

Laman Utama | Penubuhan Syarikat | Senarai Buku Terbitan Kami
| Set Qamar  | Set Peperiksaan | Terbitan 2004 | Laman Web Pilihan | Hubungi Kami

Hubungi kami:

Phone: 03- 6185 5693 / 6186 5424
Fax: 03-6187 1053
Email: al-madani-@lycos.com